Members

Professor   Kentaro DoiTUT, Researchmap, Google Scholar

Assoc. Prof. Takashi SuzukiTUT, Researchmap, Personal

Assist. Prof. Tatsunori Kishimoto

 

M2 Masanari Amano

M2 Otgonbayar Unenbayar

M2 Keisuke Inamori

M2 Kyosei Oidaira

 

M1 Yuto Araki

M1 Shuri Ando

M1 Shuru Kakishima

M1 Kunitaro Saito

M1 Kosuke Shirai

M1 Koki Yumito

M1 Kenta Rokkasho

 

B4 Toi Ando

B4 Hirochika Okumura

B4 Hikari Kono

B4 Masaki Kobayashi

B4 Yuma Kondo

B4 Haruka Takao

B4 Tadashi Takagi

B4 Takatoshi Tsuyuki

B4 Keito Namba

B4 Mizuki Hamada

B4 Shintaro Miyakuni