Graduates

2022

Yuto Araki (M.Eng.)

Shuri Ando (M.Eng.)

Shuru Kakishima (M.Eng.)

Kunitaro Saito (M.Eng.)

Kosuke Shirai (M.Eng.)

Koki Yumito (M.Eng.)

Kenta Rokkasho (M.Eng.)

Keisuke Nizawa(B.Eng.)

Nobuhiro Masaki(B.Eng.)

2021

Masanari Amano (M.Eng.)

Kyosei Oidaira (M.Eng.)

Otgonbayar Unenbayar (M.Eng.)

Hirochika Okumura (B.Eng.)

Keito Namba (B.Eng.)

2020

Keichi Arakawa (M.Eng.)

Kohei Takeda (M.Eng.)

Ichiro Furuta (M.Eng.)

Kohei Akimoto (B.Eng.)

Masaya Ando (B.Eng.)

Koki Kojima (B.Eng.)